HẠNG 2 ĐỨC

19:00 25/11/2017

vs

19:00 25/11/2017

Trận đấu diễn ra vào:25/11/2017

Khởi động lúc:19:00 (GMT+7)