GIAO HỮU

01:45 05/06/2018

vs

01:45 05/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:05/06/2018

Khởi động lúc:01:45 (GMT+7)