GIAO HỮU

02:15 08/06/2018

vs

02:15 08/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:08/06/2018

Khởi động lúc:02:15 (GMT+7)