GIAO HỮU

03:00 08/06/2018

vs

03:00 08/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:08/06/2018

Khởi động lúc:03:00 (GMT+7)