GIAO HỮU

02:00 10/06/2018

vs

02:00 10/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:10/06/2018

Khởi động lúc:02:00 (GMT+7)