GIAO HỮU

21:00 10/06/2018

vs

21:00 10/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:10/06/2018

Khởi động lúc:21:00 (GMT+7)