GIAO HỮU

01:00 12/06/2018

vs

01:00 12/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:12/06/2018

Khởi động lúc:01:00 (GMT+7)