GIAO HỮU

20:05 12/06/2018

vs

20:05 12/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:12/06/2018

Khởi động lúc:20:05 (GMT+7)