USA: MLS

06:00 14/06/2018

vs

06:00 14/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:14/06/2018

Khởi động lúc:06:00 (GMT+7)