USA: MLS

07:00 14/06/2018

vs

07:00 14/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:14/06/2018

Khởi động lúc:07:00 (GMT+7)