USA: MLS

08:00 14/06/2018

vs

08:00 14/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:14/06/2018

Khởi động lúc:08:00 (GMT+7)