USA: MLS

09:00 14/06/2018

vs

09:00 14/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:14/06/2018

Khởi động lúc:09:00 (GMT+7)