GIAO HỮU

02:45 13/06/2018

vs

02:45 13/06/2018

Trận đấu diễn ra vào:13/06/2018

Khởi động lúc:02:45 (GMT+7)