GIAO HỮU

20:00 13/07/2018

vs

20:00 13/07/2018

Trận đấu diễn ra vào:13/07/2018

Khởi động lúc:20:00 (GMT+7)