GIAO HỮU

22:00 13/07/2018

vs

22:00 13/07/2018

Trận đấu diễn ra vào:13/07/2018

Khởi động lúc:22:00 (GMT+7)