GIAO HỮU

01:45 12/06/2019

vs

01:45 12/06/2019

Trận đấu diễn ra vào:12/06/2019

Khởi động lúc:01:45 (GMT+7)