GIAO HỮU

22:30 11/07/2019

vs

22:30 11/07/2019

Trận đấu diễn ra vào:11/07/2019

Khởi động lúc:22:30 (GMT+7)