GIAO HỮU

10:00 11/09/2019

vs

10:00 11/09/2019

Trận đấu diễn ra vào:11/09/2019

Khởi động lúc:10:00 (GMT+7)